Novinky

12.02.2020 Letní dětské tábory DDM

Oba turnusy našich LTD jsou již plně obsazeny! Velice nás těší váš velký zájem. Již nyní jsou přípravy táborů v plném proudu, aby si je vaše děti náležitě užily. Vzhledem k nastalé situaci nemusíte zatím platit zálohu na tábor. Prosíme všechny, kdo přihlásil svoje děti na LTD, aby nám posílali závazné přihlášky na mail ddmsteti@centrum.cz nebo vhazovali do schránky DDM, Horova 375. Děkujeme.

Noc s Andersenem

Městská knihovna Štětí ve spolupráci s DDM Štětí, pořádají již 17. ročník akce Noc s Andersenem. Zájemci z řad čtenářů knihovny navštěvující 1. stupeň zdejších základních škol mají jedinečnou možnost se této mezinárodní akce zúčastnit.
Bližší informace a přihlášky jsou k vyzvednutí v dětském oddělení Městské knihovny.

Kód 190070
Název Noc s Andersenem
Termín konání 27.03.2020 18:00 - 28.03.2020 08:00
Místo konání jiné
Hlavní vedoucí Drahomíra Pištorová
Věková skupina 6-11 let
Sraz účastníků Městská knihovna Štětí