Novinky

26.05.2020 Vrácení poplatků za kroužky

Vážení rodiče, pokud budete chtít vrátit peníze za kroužek, který se již znovu neotevřel nebo za dobu, kdy musel být uzavřen z důvodu hygienických opatření MZČR, je potřeba napsat a doručit do DDM Štětí, Horova 375 žádost o vrácení poplatku za kroužek. Žádat si mohou i ti rodiče, kteří se rozhodli po znovuotevření kroužku, že jejich dítě nebude kroužek navštěvovat. Žádost bude obsahovat jméno a příjmení rodiče, který o vrácení žádá, tel. kontakt, jméno a příjmení dítěte, název kroužku a číslo účtu, na který máme příslušnou částku vrátit. Výše vráceného poplatku se bude odvíjet z celkových nákladů kroužku za daný školní rok. Žádosti přijímáme do 15. června 2020. Po tomto datu již žádosti o vrácení peněz za kroužek neakceptujeme. Děkujeme za pochopení.

15.05.2020 MC Žabka uzavřeno

Mateřské centrum Žabka zůstává pro tento školní rok uzavřené z důvodu opatření proti koronaviru. Děkujeme za pochopení.

11.05.2020 Poděkování za ochranné pomůcky

Děkujeme městu Štětí za jednorázové roušky a rukavice a paní ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Gabriele Hruškové za dodání ochranných štítů.

02.05.2020 Nový termín na muzikál Kvítek Mandragory

Vážení přátelé, rodiče, děti, omlouváme se, zájezd na muzikál Kvítek Mandragory je v termínu 16.5.2020 ZRUŠEN. Divadlo peníze za vstupenky nevrací. Nový termín konání je po dohodě s divadlem určen na 8. 11. 2020. Děkujeme za pochopení. Drahomíra Pištorová, ředitelka DDM Štětí.

Znovuotevření DDM

05.05.2020 Vážení rodiče, 
tímto vám sdělujeme, že i náš Dům dětí a mládeže Štětí znovu otevírá své zájmové kroužky za určitých podmínek. Dokument ochrany zdraví je možné stáhnout zde . O rozvolňování opatření při sportu se více dozvíte zde .

Nejdůležitější pokyny jsou tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, které předá osobně nebo prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do DDM (případně trenérovi, lektorovi před místem konání kroužku). Čestné prohlášení se odevzdává pouze jednou a bude založeno v souladu s GDPR. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup povolen.
  •  Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  •  Všichni účastníci i zaměstnanci budou nosit ve společných prostorách roušky, při činnosti podle jejího charakteru rozhodne vedoucí kroužku. Každý účastník bude mít s sebou ještě náhradní roušku a igelitové sáčky na uložení roušky.
  •  Všichni účastníci budou dodržovat hygienická pravidla, která jsou obsažená v "pokynech", se kterými budou účastníci seznámeni vyučujícím pedagogem před zahájením daného kroužku.
Žádáme o odpovědný přístup, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy a tím i k následnému opětovnému uzavření DDM.

Mateřské centrum Žabka zůstává pro tento školní rok uzavřené.

Moc se na vás těšíme.

Drahomíra Pištorová, ředitelka DDM Štětí.